Present Management
Chairman   of the University Council


Xue   Jinwen


President


Gong   Ke


Vice   Chairman of University Council


Liu Jingquan

Zhang   Shiqi

Yang   Kexin

Zhang   Ya


Vice President


Xu   Jingjun

Tong   Jiadong

Guan   Naijia

Zhu   Guanglei

Sun   Guangping

Yang   KexinCopyright © Nankai University All Rights Reserved.